Majowy birdwatching w Dolinie Baryczy

W maju wszechobecny ptasi gwar osiąga swoje maksymalne natężenie. Z każdego zakątka Doliny Baryczy dobiegają nas trele, gwizdy, kwakania i ćwierkania. Dla większości skrzydlatych mieszkańców stawów, lasów i łąk jest to czas zajmowania się swymi gniazdami.

Zazwyczaj ptaki skrzętnie ukrywają miejsce, gdzie składają jaja i odchowują młode. Niektóre gatunki obrały całkowicie odmienną taktykę – łączą się w duże grupy i zakładają lęgowe kolonie, hałaśliwe i widoczne z daleka.

Położone w pobliżu stawów rybnych starodrzewia dębowe lub sosnowe są idealnym miejscem do zakładania kolonii przez czaple siwe i kormorany. Te dwa gatunki choć nie są ze sobą spokrewnione, często gnieżdżą się obok siebie.

W Dolinie Baryczy największa wspólna kolonia tych ptaków położona jest przy północnym brzegu stawu Jeleniego III w kompleksie Radziądz. Na szczytach wysokich drzew znajduje się około 300 gniazd, z czego 2/3 należy do czapli, reszta zaś do kormoranów. Nieco mniejsze kolonie samych czapli możemy znaleźć w dwóch innych miejscach – przy stawie Górnik w kompleksie Potasznia oraz w lesie Pardalin, położonym w pobliżu stawów Przygodzickich.

Dowiedz się więcej o birdawatchingu w Dolinie Baryczy.

Powrót do góry